MESSAGE ×

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات خرید از پارس پینگ

1- فعالیت پارس پینگ تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد

2- پارس پینگ هیچ گونه مسئولیتی در ارتباط با مشکلات احتمالی اینترنتی از جانت زیرساخت کشور و شرکت تهیه کننده اینترنت کاربر را بر عهده نمی گیرد

3-  سرویس ‌گیرنده متعهد می‌شود در استفاده از سرویس‌های ارائه شده، قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید.بدیهی است کلیه مسئولیت‌های ناشی از استفاده‌های غیرمجاز برعهده سرویس‌گیرنده خواهد بود.

4- کلیه خدمات پشتیبانی از طریق سایت و یا کانال تلگرامی ما انجام می پذیرد